مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


♦️اطلاعیه

🔶باتوجه به سوالات مکرر همکاران دانشگاه در خصوص ش ...
#اطلاعیه

قابل توجه كلیه دانشجویان روزانه متفاضی وام دکتری ...
🔶 گزارش ایسنا از یکی از شرکتهای مستقر در مرکز نوآوری دانشگا ...
دانلود فایل tolo 001.mp4
🔶 حضور دکتر روح اللهی رییس دانشکده شیمی در برنامه تلویزیونی ...
ادامه>>
#اطلاعیه شماره 6 اداره کل حراست در خصوص کلاهبرداری تلفنی
با ...
دانلود فایل دکتر روشنيان - افتتاح.wav
🔶 مصاحبه ی بخش خبری رادیو ایران با جناب آقای دکتر روشنیان د ...
ادامه>>
👆👆👆👆👆
🔶 سخنرانی دکتر اشرفی زاده معاون محترم آموزشی دان ...
دانلود فایل سخنرانی_دکتر_اشرفی_زاده_معاون_محترم.pdf
پیشخوان: برگزاری مدرسه تابستانه کسب و کار خواجه نصیر

خبرگز ...