مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


http://www.iribnews.ir/fa/news/1678489/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8 ...
برگزاری امتحانات در دانشکده مهندسی هوافضا
@k_n_toosi
ادامه>>
آمفی تاتر دانشکده مهندسی عمران در حال زیر سازی و تعمیرات کلی ...
ادامه>>
آمفی تاتر دانشکده مهندسی عمران در حال زیر سازی و تعمیرات کلی ...
ادامه>>
آمفی تاتر دانشکده مهندسی عمران در حال زیر سازی و تعمیرات کلی ...
ادامه>>
سایت های دانلود رایگان کتاب خارجی
1. booksee.org
2. bookya ...
ادامه>>
قابل توجه دانشجویان روزانه دكتری غیر بورسیه
جهت ثبت نام وام ...
http://www.mehrnews.com/news/4008760/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8% ...
http://www.iribnews.ir/fa/news/1681532/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8 ...