مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


چهل و نهمین شماره خبرنامه نصیر منتشر شد. @k_n_toosi
ادامه>>
اداره آموزش های عالی آزاد دانشگاه اقدام به اجرای "طرح استعدا ...
دانلود فایل صوت
🔶 گفتگوی دکتر افشار هنرور مدیر تربیت بدنی دانشگاه با رادیو
...
ادامه>>
دانلود فایل video_2017-12-19_10-24-26.mov
کلیپ معرفی جناب آقای دکتر عباس منتظری هدش
@k_n_toosi
ادامه>>
پژوهشگر جوان برگزیده دانشگاه
جناب آقای دکتر عباس منتظری هدش
...
ادامه>>
دانلود فایل video_2017-12-19_10-24-28.mov
کلیپ معرفی جناب آقای دکتر رضا افضل زاده
@k_n_toosi
ادامه>>
پژوهشگر برگزیده در زمینه فناوری
جناب آقای دکتر رضا افضل زاده ...
ادامه>>
دانلود فایل video_2017-12-19_10-24-30.mov
کلیپ معرفی جناب آقای دکتر کورش نوروزی
@k_n_toosi
ادامه>>