پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


✅روز درهای باز ۱۷ مرداد ماه با هدف آشنایی دانش آموزان با امکانات دانشگاه برگزار می شود
مطالعه خبر👇👇

http://mehrnews.com/news/4367991@k_n_toosi

بازگشت