پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


دانلود فایل motor.mp4
🔶 برنامه تلویزیونی موتور جستجو به مناسبت 90 سالگی دانشگاه در دانشکده مهندسی هوافضا با حضور دکتر کریمی و معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشکده مهندسی هوافضا توسط ایشان

@k_n_toosi

بازگشت