پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


🔶 ⁣معاونان آموزشی دانشگاه های سطح یک کشور در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گردهم می آیند.

مطالعه خبر👇👇

http://snn.ir/002vq1@k_n_toosi

بازگشت