پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


♦️افتخاری دیگر

🔸به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در جدیدترین رتبه بندی شانگهای 2018، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی اتوماسیون و کنترل، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، علوم و مهندسی انرژی صاحب رتبه شده است.👇👇👇

@k_n_toosi

بازگشت