پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


دانلود فایل shanghi-2018.pdf
درجدید ترین رتبه بندی شانگهای 2018 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی اتوماسیون و کنترل، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، علوم صاحب رتبه شده است.

بازگشت