پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


اطلاعیه

به اطلاع مراجعین محترم میرساند که واحدهای معاونت دانشجویی دانشگاه از تاریخ 97/5/1 لغایت 97/5/31 از ارائه خدمات حضوری معذور خواهند بود.
لازم به ذکر است که ارتباط، پیام رسانی و درخواست ها از طریق سامانه های الکترونیکی همچنان امکان پذیر می باشد.
سامانه های الکترونیکی معاونت دانشجویی عبارتند از:
کانال ما در پیام‌رسان‌ها:

https://eitaa.com/kntu_smhttp://sapp.ir/kntu_smhttps://iGap.net/Kntu_smایمیل معاونت دانشجویی:

daneshjouie

@kntu

.ac.ir

ایمیل ارسال درخواست ها به معاونت دانشجویی:

studentreq

@kntu

.ac.ir

سامانه پیام کوتاه 3000153600

ارتباط با ادمین کانال ها: kntusm

@

بازگشت