پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


#اطلاعیه
به اطلاع مراجعین محترم میرساند که مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از تاریخ 97/5/1 لغایت 97/5/31 خدمات معمول خود را ارائه نخواهد کرد.
بدیهی است که پس از این بازه کلیه خدمات حوزه معاونت آموزشی طبق روال قبل، از طریق سامانه های آموزشی و یا مراجعه حضوری ارائه خواهد شد.

@k_n_toosi

بازگشت