پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


🔶 پخش برنامه تلویزیونی از کارگاه مشترک "سنجش از دور" ایران و فرانسه

🔸 امشب ساعت 20:45
🔸 برنامه دوربین هفت از شبکه آموزش

@k_n_toosi

بازگشت