پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


#اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان محترم

از تاریخ 10 الی 19 مرداد ماه هیچ گونه خدماتی در سازمان مرکزی ارائه نخواهد شد.

"روابط عمومی دانشگاه"

@k_n_toosi

بازگشت