پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


🔶 اعلام اسامی متقاضیان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷

👇👇👇

http://excellent.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/arshad97980.pdf@k_n_toosi

بازگشت