پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


کارگاه مشترک «سنجش از دور» ایران و فرانسه آغاز شد
مطالعه خبر👇👇

mehrnews.com/news/4340861

@k_n_toosi

بازگشت