پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


♦️اطلاعیه

🔶 شروع ساعت کاری از روز یکشنبه 17 تیرماه تا انتهای تیرماه، 7:00 الی 14:00 می باشد.

@k_n_toosi

بازگشت