پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


🔸 هم اکنون
هفدهمین اجلاس روسای دانشگاه های سطح یک کشور با حضور دکتر علی خاکی صدیق ریاست محترم دانشگاه

@k_n_toosi

بازگشت