پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی کشاورز
مصیبت وارده را تسلیت عرض مینماییم

@k_n_toosi

بازگشت