پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


♦️کانال رسمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را در نرم افزار پیام رسان "سروش" دنبال کنید

🔸رویدادهای دانشگاه را در "سروش" ببینید

👇👇👇

http://sapp.ir/kntu_ac_ir@k_n_toosi

بازگشت