پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی میزبان پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
13و14 دیماه
برج میلاد تهران

@k_n_toosi

بازگشت