پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


🔸 هم اکنون؛ دانشکده مهندسی عمران
جلسه پرسش و پاسخ با موضوع وقایع پس از انتخابات 88
با حضور دکتر علیرضا زاکانی

@k_n_toosi

بازگشت