پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


قابل توجه دانشجویان روزانه دكتری متقاضی وام ویژه دكتری
جهت ثبت نام وام ویژه سه ماهه زمستان (صندوق رفاه یا توسعه تعاون )با تكمیل فرم ٢ موجود در سایت swf.kntu.ac.ir از تاریخ ٩٦/10/١٠ الی ٩٦/١١/٧ به امور دانشجویی دانشكده مراجعه فرمایید.
لازم به ذكر است پس از ثبت نام حضوری و تحویل مدارك ،در پورتال دانشجویی به آدرس bp.swf.ir نیز ثبت نام اینترنتی نمایید.
اداره رفاه دانشجویی

@k_n_toosi

بازگشت