پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


روز دانشجو را به دانشجویان پر تلاش، خلاق و آینده ساز دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تبریک عرض می نماییم
روابط عمومی دانشگاه

@k_n_toosi

بازگشت