پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) در پردیس علوم برگزار شد.

@k_n_toosi

بازگشت