پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


🎁آیین تجلیل از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
🕰5شنبه 23 آذز
📌دانشکده مهندسی عمران

@k_n_toosi

بازگشت