پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


درگذشت ناگهانی همکار ارجمند مرحوم آقای حسین نانکلی را به خانواده محترم ایشان و همکاران وی تسلیت عرض مینماییم.

@k_n_toosi

بازگشت