مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


افتتاح آزمایشگاه مکاترونیک در دانشکده مهندسی برق
@k_n_toosi
ادامه>>
اختتامیه جشنواره پویش نصیر دانشکده مهندسی برق
@k_n_toosi
ادامه>>
استاد ارجمند جناب آقای دکتر زین الدینی درگذشت پدر گرامیتان ر ...
ادامه>>
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ظهور درگذشت خواهر گرامیتان را تس ...
ادامه>>
🔶نمایشگاه کتاب در دانشکده مکانیک
🔸تخفیف کتاب از 10 تا 50 د ...
ادامه>>
#خبر
🌟مجمع تاسیس اتحادیه انجمن های علمی هوافضا، هوانوردی و ...
ادامه>>
گروه علمی شهید چمران برگزار می کند:
دوره مقدماتی طراحی و ساخ ...
ادامه>>
🍁 جهاددانشگاهی 🍁
💰30% تخفیف ویژه 💰
انگلیسی،آلمانی،فرانس ...
ادامه>>