مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


دکتر علی خاکی صدیق طی حکمی دکتر سعید صبوری را به عنوان رئیس ...
دکتر علی خاکی صدیق طی حکمی دکتر رضا اسلامی فارسانی را به عنو ...
موفقیت دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مساب ...
ادامه>>
14 اسفند، آیین پایانی جشنواره فیلم کوتاه نصیر «فن»
مطالعه خ ...
ادامه>>
14 اسفند، آیین پایانی جشنواره فیلم کوتاه نصیر «فن»
مطالعه خ ...
💡 گپ و گفتی به صرف قهوه با طعم نوآوری و تجربیات کارآفرینان
...
ادامه>>
همکار ارجمند جناب آقای غفاری
درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت ع ...
ادامه>>
همکار گرامی سرکار خانم میر بهایی درگذشت برادر گرامیتان را تس ...
ادامه>>
عکس یادگاری دانشجویان ممتاز بورسیه دانشگاه
@k_n_toosi
ادامه>>
تمدید شد📍📍📍📍📍📍📍

قابل توجه كلیه دانشجویان روزانه متقا ...