مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


دانلود فایل 4_5787672987767407389.pdf
پنجاه و یکمین شماره خبرنامه نصیر منتشر شد
@k_n_toosi
ادامه>>
پنجاه و یکمین شماره خبرنامه نصیر منتشر شد
@k_n_toosi
ادامه>>
پنجاه و یکمین شماره خبرنامه نصیر منتشر شد
@k_n_toosi
ادامه>>
جناب آقای دکتر مجید جعفریان
مصیبت درگذشت 2تن از بستگان نزدیک ...
ادامه>>
انالله و اناالیه راجعون
حادثه غم‌بار سقوط هواپیمای مسافری ته ...
ادامه>>
دکتر علی خاکی صدیق طی حکمی دکتر سعید صبوری را به عنوان رئیس ...
ادامه>>
دکتر علی خاکی صدیق طی حکمی دکتر رضا اسلامی فارسانی را به عنو ...
ادامه>>
جناب آقای دکتر نادر فنائی ارتقاء شما را به مرتبه دانشیاری تب ...
ادامه>>