مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی
ثبت نام غیر حضور ...
تیم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پس از یک ماه رقابت مو ...
ادامه>>
همکار گرامی سرکار خانم اکرم گلی پور، در گذشت پدر گرامیتان را ...
ادامه>>
براساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دانشگاه صنعتی خو ...
افتتاح خوابگاه متاهلی دانشگاه در پردیس

http://yon.ir/plZxS ...
ادامه>>
جناب آقای دکتر علی خادم عضو محترم هیات علمی دانشکده برق، درگ ...
ادامه>>
#کارگاه دانش بنیان
در آخرین روز مدرسه کسب و کار خواجه نصیر ...
ادامه>>
روند صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان نو ورود مقاطع ارشد و ...
ادامه>>
خوابگاه متاهلی شهرک فلسطین (شهر پردیس)
@k_n_toosi
ادامه>>