مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


سخنرانی علمی
دانشکده هوافضا
@k_n_toosi
ادامه>>
دانلود فایل ویدئو
به یاد سه همکار مرحوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
@k_ ...
ادامه>>
کلیپی از همکاران عزیز دانشگاه
@k_n_toosi
👇👇👇
ادامه>>
گزارش تلویزیونی از آیین تقدیر برگزیدگان پژوهشی دانشگاه

امرو ...
ادامه>>
http://snn.ir/fa/news/652877/مراسم-تقدیر-از-پژوهشگران-برتر-د ...
گزارش تصویری آیین تجلیل از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه
@k_n_t ...
ادامه>>
دانشجویان پژوهشگر برتر در مقطع دکتری:

۱_ مهندس علی سوهانی
...
ادامه>>
گزارش تلویزیونی از آیین تقدیر برگزیدگان پژوهشی دانشگاه

امرو ...
ادامه>>
آیین تجلیل از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه
@k_n_toosi
ادامه>>