مطالب کانال های تلگرام دانشگاه


♦️قابل توجه ورودی های کارشناسی

جهت ثبت نام حضوری و تحول مدا ...
مراسم ختم پدر همسر جناب آقای دکتر احسانیان معاون پژوهشی دانش ...
ادامه>>
🔶 ششمین سوگواره عاشوراییان
🔸@k_n_toosi
ادامه>>
چهل و ششمین شماره خبرنامه نصیر منتشر شد

@k_n_toosi
ادامه>>
چهل و ششمین شماره خبرنامه نصیر منتشر شد

@k_n_toosi
ادامه>>
ثبت اختراع سیستم برداشت و ارزیابی راه با قابلیت پشتیبانی از ...
ادامه>>
تصویر پوستر پیاده روی اربعین 96
@k_n_toosi
ادامه>>